Zadania

W ramach projektu realizowane są cztery podstawowe zadania:

Zadanie 1
Chmura prywatna: budowa konwergentnej platformy komunikacji, współpracy i wymiany danych.

Zadanie 2
Rozbudowa i zwiększenie dostępności środowiska klastra obliczeniowego (HPC).

Zadanie 3
Budowa wirtualnego laboratorium obliczeniowego.

Zadanie 4
Podniesienie bezpieczeństwa sieciowego wraz z dostosowaniem środowiska do potrzeb protokołu IPv6.

Strona projektu: "Rozwój i integracja platform informatycznych dla zwiększenia konkurencyjności i potencjału badawczego nauki w Polsce " realizowanego na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej